Het themapark voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar - tickets alleen online! Koop tickets '(beperkt aantal!) - dagelijks geopend van 9 tot 18 uur

Parkeren en huisregels

.

U staat op het punt om een spannende tijd met uw familie en vrienden te beginnen. Ons hele Irrland team wenst jullie veel plezier! Om ervoor te zorgen dat uw dag vlekkeloos verloopt, wijzen wij u graag op een aantal belangrijke regels in onze park- en huisregels.

Door het betreden van het parkterrein/het kopen van tickets erkent de bezoeker de volgende park- en huisregels als bindend.

Parkeren

Bezoekers kunnen gratis parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarages.
De regels en borden van het Duitse verkeersreglement (StVO) zijn van toepassing op onze parkeerterreinen.

Om een vlot verkeer te garanderen, moeten de instructies van onze medewerkers op de parkings strikt worden nageleefd en opgevolgd. Stoppen op de toegangswegen is ten strengste verboden. Als u uw voertuig niet goed parkeert en het verkeer daardoor wordt gehinderd, is Irrland genoodzaakt het voertuig voor uw rekening en risico weg te laten slepen. Let op de grenzen van de parkeerstroken.

Het parkeren van uw voertuig op de parkeerplaats van Irrland is geen bewarende relatie. De parkeergarage wordt niet bewaakt door Irrland. Zorg er daarom voor dat alle deuren en ramen gesloten zijn tijdens uw bezoek aan de parking en dat er geen waardevolle spullen in het zicht liggen. Er mogen ook geen dieren in het voertuig worden achtergelaten.

De parkeerplaatsen mogen alleen tijdens de openingstijden worden gebruikt.

Toegangsautorisatie

De Irrland site kan worden betreden na betaling van de toegangsprijs bij de aangewezen ingangen.

Dagtickets moeten voor het bezoek online worden geboekt. Restitutie of omboeken is niet mogelijk.

Als het park gesloten blijft vanwege het weer, ontvangen ticketkopers een vouchercode waarmee ze nieuwe tickets kunnen boeken voor een andere dag.

De toegangsautorisatie verloopt wanneer je het parkterrein verlaat. Als je het park maar kort verlaat, neem dan contact op met onze medewerkers bij de ingang, die je dan een re-entry stempel zullen geven. Zonder deze stempel is het niet mogelijk om het park opnieuw te betreden.

De toestemming om op de parkeerplaats te verblijven is alleen geldig tijdens de openingstijden van de parkeerplaats die ter plaatse zijn aangegeven.

Het doorverkopen van dagkaarten en vouchers is niet toegestaan.

Controles voor bezoekers

Elke bezoeker die het parkgebied wil betreden, stemt er uitdrukkelijk mee in zich vrijwillig te onderwerpen aan een eventuele inspectie door Irrland parkmedewerkers. De aanwijzingen van de medewerkers moeten worden opgevolgd. Bij niet meewerken wordt de bezoeker het park uitgezet.

Voor de veiligheid van bezoekers moet de inhoud van tassen en andere voorwerpen die in de parkeergarage worden meegenomen, worden getoond op aanwijzing van het personeel van de parkeergarage.

Bezoekers die geen toestemming geven voor een controle kan de toegang worden geweigerd.

Veiligheidsvoorschriften

De instructies van het Irrland-personeel moeten altijd worden opgevolgd. Daarnaast moeten de borden op de afzonderlijke speeltuinen en toestellen in acht worden genomen. Alle speeltuinen en toestellen worden op eigen risico gebruikt. Handkarren en kinderwagens mogen niet in de buurt van speeltoestellen geparkeerd worden. Alle verplaatsbare speeltoestellen zoals springkastelen, schommels, wippen etc. zijn alleen toegestaan tot 40 kg per persoon. Alle bezoekers dienen zich correct en gepast te gedragen. Verstoring van de openbare orde, wangedrag, verstoring van andere bezoekers of parkactiviteiten, verbaal en fysiek geweld zal resulteren in onmiddellijke verwijdering uit het park of het doen van aangifte.

Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (zoals vuurwapens, messen, kettingen, boksbeugels) is niet toegestaan op het parkterrein. Maskers en gezichtsbedekkingen mogen niet worden gedragen. Om veiligheidsredenen is het verboden om gasflessen, eigen barbecues, waterleidingen, aanstekers, waterkokers, gastoestellen en zelfkokers/samovars mee te nemen, evenals alle soorten metalen containers die op de barbecue geplaatst kunnen worden.

Bezoekers mogen geen drones of op afstand bestuurbare apparaten meenemen.

Om veiligheidsredenen voor alle bezoekers is het niet toegestaan om eigen speeltoestellen (zoals rolschaatsen, fietsen, steppen of loopfietsen) mee te nemen. Het meenemen van vervoermiddelen om gezondheidsredenen is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het meebrengen van jukeboxen en opzettelijk lawaai is verboden. Voorwerpen die de rust verstoren (zoals toeters, muziekinstrumenten, enz.) mogen niet worden meegenomen.

De brandbeveiligingsvoorschriften en etikettering moeten worden nageleefd.

Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes.

Het is niet toegestaan om afgezette gebieden of ruimtes te betreden of in het water te zwemmen. Veel gebieden en paden in het park worden in hun natuurlijke staat gelaten, wat kan leiden tot oneffenheden, bijvoorbeeld door konijnenholen. Wees je bewust van deze gevaren.

Alle bezoekers zijn verplicht zich gepast te kleden. Bezoekers zijn verplicht om volledige kleding en schoenen te dragen tijdens hun bezoek. Dit geldt niet voor de aangewezen speeltoestellen en gebieden. Let op de borden. Schade aan kleding wordt niet vergoed.

Huisdieren zijn niet toegestaan op het parkterrein.

Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs kunnen zonder compensatie van het park worden verwijderd. Het bezit van drugs en alcohol met een hoog alcoholpercentage is ten strengste verboden. Roken is alleen toegestaan in de buitenruimte in combinatie met een asbak (wegwerpasbak), maar niet in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen en speeltoestellen. Gasten die roken zonder asbak moeten een boete van €20 betalen en kunnen van het park worden verwijderd.

Irrland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de bezoeker.

De barbecueplaatsen op het park kunnen voor je bezoek worden gereserveerd via de website. Eigen barbecues en gastoestellen zijn verboden. Barbecues mogen alleen gebruikt worden op de daarvoor bestemde plekken. De barbecue moet te allen tijde onder toezicht van de gast staan. Voor het barbecueën mag alleen hout of steenkool worden gebruikt. Vloeibare aanmaakblokjes zijn ten strengste verboden. Het gebruik van de barbecue is op eigen risico. Er wordt een borg van €20 in rekening gebracht. Als de bezoeker zich niet aan de regels houdt of de sleutel niet op tijd (voor 17.30 uur) bij de ingang inlevert, vervalt de borg. De barbecueplaats moet na de barbecue schoon worden achtergelaten. In geval van vervuiling wordt de schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Het voeren van parkdieren is over het algemeen niet toegestaan. De eigen voederautomaten van het park vormen hierop een uitzondering. Als dieren door de bezoeker worden gemarteld of niet op de juiste manier worden behandeld, wordt de bezoeker uit het park gezet.

In de zomer kun je plotseling onweer verwachten. Kom op tijd naar de parkeergebouwen of je auto.

Verplichting tot toezicht

Ouders en begeleiders worden eraan herinnerd dat ze hun toezichtsplicht zorgvuldig moeten vervullen. Zij zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door degenen die onder toezicht staan, zelfs als de begeleider niet aanwezig is op de dag van het bezoek. Ouders worden niet ontslagen van hun toezichtsplicht!

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding naar binnen.

Videobewaking, filmen en fotografie

Irrland staat onder videobewaking om bezoekers en personeel, maar ook de speeltoestellen en faciliteiten te beschermen.

Het toezichthoudend personeel is uitgerust met bodycams. Fotograferen en filmen voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Opnames voor privédoeleinden zijn echter toegestaan en worden aangemoedigd.

Adverteren en aanbieden van goederen en diensten

Reclame op het parkterrein en op de parkeerplaatsen of het aanbieden van goederen en diensten is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het management.

Schaderapport

Alle faciliteiten in het park worden zorgvuldig gecontroleerd en onderhouden. Mocht er buiten uw schuld toch schade ontstaan, dan dient u dit te melden bij de hoofdingang voordat u het parkterrein verlaat. Als er reden is om aan te nemen dat er later schade kan ontstaan als gevolg van een incident, moet dit ook worden gemeld.

In geval van schade aan de parkeerplaats veroorzaakt door de bezoeker, is de bezoeker verplicht de geleden schade te vergoeden. Ouders zijn aansprakelijk voor hun kinderen.

Binnenlandse autoriteit

Irrland is bevoegd personen die de park- en huisregels overtreden naar eigen inzicht en zonder schadevergoeding te verwijderen.

Dit sluit in 0 seconden