Park- en huisreglement voor gasten en bezoekers van IRRLAND


Hartelijk welkom in ons recreatie- en avonturenpark.

Voor u beginnen nu enkele uren avontuur en recreatie met uw gezin en vrienden. Ons hele Irrland-team wenst u daarbij veel plezier! Omdat we graag willen dat het een probleemloze dag wordt, willen we u graag op een paar belangrijke regels wijzen. Door het betreden van het park verklaart u zich akkoord met de volgende park- en huisregels:1. Parkeren

Bezoekers parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen kosteloos. Op de parkeerterreinen gelden de regels van het officiële Duitse verkeersreglement (StVO). Om te garanderen dat het verkeer goed kan doorstromen, moeten de aanwijzingen van de verkeersregelaars precies opgevolgd worden. Parkeert u uw voertuig niet in de straten rondom het park. Als u buiten onze parkeerplaatsen parkeert en daarmee het verkeer hindert, dan zijn wij bevoegd het voertuig op uw risico en uw kosten weg te slepen. Het parkeerterrein wordt niet door Irrland bewaakt. Wij zijn uitdrukkelijk NIET aansprakelijk voor welke schade aan voertuigen dan ook, dat betekent: parkeren op ons terrein is volkomen voor eigen risico! Let u er s.v.p. op tijdens uw bezoek ramen en deuren goed af te sluiten en geen waardevolle zaken zichtbaar in de auto achter te laten. Ook dieren mag u niet in de auto achterlaten. Onze parkeerplaatsen mogen uitsluitend tijdens de openingstijden van Irrland en door Irrland-bezoekers gebruikt worden. Let op de parkeer begrenzingen.


2. Recht op entree

Na betaling van de entree heeft de bezoeker het recht om Irrland tijdens de openingstijden te betreden. De actuele openingstijden staan bij de ingangen vermeld. Bij het verlaten van het park vervalt het recht om het park te betreden. Bezoekers die even kort weg willen, bijvoorbeeld om iets uit de auto te halen, moeten bij de medewerkers aan de uitgang een dag-stempel vragen, dat hen het recht geeft het park weer te betreden. Het doorverkopen van entreekaarten en tegoedbonnen is niet toegestaan.


3. Bezoekerscontrole

Iedere bezoeker die het park binnenkomt verklaart zich nadrukkelijk bereid om vrijwillig mee te werken aan een eventuele controle door een medewerker van Irrland. Daarbij moeten de aanwijzingen van de medewerker worden opgevolgd. Bij ontbrekende medewerking wordt de bezoeker de toegang ontzegd. Voor de veiligheid van de bezoekers moet op aanwijzing van een medewerker de inhoud van tassen en andere voorwerpen getoond worden. Bezoekers die daarin niet toestemmen mag de entree geweigerd worden.


4. Veiligheidsbepalingen

Aanwijzingen van medewerkers moeten altijd opgevolgd worden. Ook moet u zich houden aan de aanwijzingen die bij de verschillende attracties staan. Alle attracties worden op eigen risico gebruikt. Kinderwagens en bolderkarren mogen niet dicht bij speeltoestellen worden neergezet. Alle speeltoestellen zoals sprungkussens, schommels, wippen ... zijn voor personen tot max 60 kg toegestaan! Van alle bezoekers wordt verwacht, dat ze zich correct gedragen. Het verstoren van de openbare orde, fout gedrag, het storen van andere bezoekers of de parkorganisatie, verbaal of lichamelijk geweld, leiden onmiddellijk tot verwijdering van het park en het doen van aangifte.
Het meenemen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (zoals messen, schietwapens, kettingen of boksbeugels) is op het terrein van het park niet toegestaan, ook niet het dragen van gezicht verhullende maskers. Ook het meenemen van gasflessen, eigen barbecues, waterpijpen, vloeibare aansteekmiddelen, waterkokers, gasapparaten en samowars, en metalen vaten, schotels, pannen,kannen van alle soorten die op de bbq kunnen worden geszet, vleespiezen en ook dronen is verboden.
De bezoeker mag geen drones of op afstand bestuurde apparaten meenemen.
Omwille van de veiligheid van alle bezoekers mogen geen eigen speeltoestellen zoals rolschaatsen, fietsen, steps of loopfietsen meegebracht worden. Om gezondheidsredenen is het na voorafgaand overleg toegestaan een benodigd vervoermiddel mee te nemen.
Het verstoren van de rust, door moedwillig lawaai maken of door apparaten als bv. muziekboxen, muziekinstrumenten, toeters is niet toegestaan.
Aanwijzingen en voorschriften om brand te voorkomen moeten altijd nauwkeurig opgevolgd worden. In de indoor-ruimtes is roken niet toegestaan.
Het betreden van afgezette plaatsen of ruimtes, evenals het zwemmen in het water is niet toegestaan. Veel plekken in het park zijn natuurlijk aangelegd, daardoor kunnen er oneffenheden ontstaan, zoals konijnenholen. Let u op dit gevaar.
Iedere bezoeker is verplicht passende kleding te dragen. Tijdens het bezoek houdt hij kleding en schoenen aan, uitgezonderd bij de aangewezen speeltoestellen en speelplaatsen. Let u op de borden. Schade aan kleding wordt niet vergoed.
Honden hebben geen toegang tot het park.
Personen die onder invloed van drugs of alcohol zijn kunnen zonder compensatie uit het park worden verwezen. Het bezit van drugs en dranken met een hoog alcoholpercentage zijn streng verboden. Roken is alleen buiten en met asbak (of wegwerpasbak) toegestaan, maar niet op plekken met licht ontvlambare voorwerpen of vlak bij speeltoestellen. Gasten die zonder asbak roken moeten een boete van 20 € betalen of kunnen uit het park worden gestuurd.
Irrland is niet aansprakelijk voor het verlies of de diefstal van eigendommen van bezoekers.
De door het park verspreid staande barbecues staan de bezoekers kosteloos ter beschikking. Eigen barbecues of gastoestellen zijn verboden. Er mag alleen op de aangegeven plekken gebarbecued worden. De barbecue moet constant door de gast in de gaten gehouden worden. Om te barbecueën mogen alleen houtskool of briketten gebruikt worden. Vloeibare aansteekmiddelen zijn streng verboden. Het gebruik van de barbecue gebeurt op eigen risico.
Het voeren van de dieren in het park is in principe niet toegestaan. Een uitzondering bieden de eigen voederautomaten. Mochten dieren door een bezoeker mishandelt of gepest worden, dan wordt de bezoeker weggestuurd uit het park.
In de zomer moet rekening gehouden worden met een plotseling onweer. Begeeft u zich dan op tijd naar een gebouw of naar uw auto.


5. Toezichtplicht

Ouders en begeleiders dienen hun toezichtplicht serieus te nemen. Zij dragen de verantwoording voor alle schade die door de personen die onder hun toezicht staan wordt veroorzaakt. Dit geldt ook voor ouders. Kinderen onder 10 jaar worden alleen met een volwassen begeleider toegelaten.


6. Videobewaking, film- en foto-opnames

Irrland wordt, ter bescherming van bezoekers en medewerkers en ook van speeltoestellen en installaties, door videocamera’s bewaakt. De toezichthouders zijn uitgerust met body-cams. In bepaalde situaties is het de bedoeling dat zij opnames maken. Regelmatig maken medewerkers foto’s of video-opnames. Foto’s en video-opnames met een commercieel doel zijn alleen met vooraf verkregen toestemming toegestaan. Opnames voor privégebruik daarentegen zijn toegestaan en gewenst.


7. Reclame en het aanbieden van goederen of diensten

Reclame maken op de parkeerterreinen van het park of het aanbieden van goederen of diensten is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de parkdirectie.


8. Schademeldingen

Alle installaties in het park worden zorgvuldig bewaakt en onderhouden. Mocht u toch buiten uw schuld schade ondervinden, dan moet u die schade voor het verlaten van het park melden aan de hoofdingang. Dit geldt ook als er redenen zijn om aan te nemen dat er pas op een later tijdschip duidelijk wordt of er schade is. Bij door de bezoeker veroorzaakte parkschades is deze verplicht de schade te vergoeden. Ouders zijn verantwoordelijk voor door hun kinderen veroorzaakte schade.


9. Huisrecht

Irrland is gerechtigd, personen die in strijd handelen met het park- en huisreglement naar eigen oordeel weg te sturen.bekijk online download PDF Irrland Video Irrland
De boerderij-belevenisoase
Am Scheidweg 1
47624 Kevelaer-Twisteden
Noord-Rijnland-Westfalen
DuitslandTelefoon: 0049 2832 98898-0
Mail: info@irrland.de
Web: www.irrland.de
Auto en bus parkeren is gratis!
ALL WEATHER PARK